GF Netværket


GF Netværket


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag;

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste 7 dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L   D R I F T

GF Netværkshåndværkere kan løbende følge med omkring udmeldinger til håndværkernetværket, herunder bl.a. retningslinjer for den pågældende vejrligssituation ved større storm, skybrud, hagl, lynnedslag.

Udvalgte samarbejdspartnere som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale, i en given periode "udnævnes" som bygningstaksator i en mangeskade situation og taksere skader for GF Forsikring.


3.035 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo maj 2019


 Årets nyhedsbrev for 2. kvt. 2019


Så er det her.....


Holder I sommerferielukket?

Sommeren 2019

Såfremt I som GF Netværkshåndværker, mod forventning, lukker firmaet helt ned i en periode hen over sommeren.

Så bedes I venligst meddele os dette til via e-mail med den anførte ferieperiode - således vi kan indsætte perioden i ECB Scalepoint.

E-mail Tonny - tojo@gfforsikring.dk - er selv på ferie i ugerne 27+28+29.

E-mail Maria - masi@gfforsikring.dk - er selv på ferie i ugerne 29+30+31

Rigtig god sommer til alle smiley


Ny "Flyer" til vores fælles kunder

Juni

Vi har i forbindelse med de netop afholdte Temamøder med tømrer- og VVS-fagene - udleveret den nye "Flyer" i A5 format - som I skal tage med ud til vores fælles kunder.

Den fortæller bl.a. lidt om jeres "Rolle" som håndværkstaksator og kundens egen "Rolle", samt gør kunden opmærksom på at evt. undersøgelser er for egen regning.

Den er g.d. udsendt til lidt flere samarbejdspartnere og går snart i trykken for 2. oplag.

2.oplag bliver med udvalgte fotos af "Årets netværkshåndværker 2018" og går i trykken når fotos er modtaget sammen med en underskrevet samtykkeerklæring pga. de nye GDPR regler.

Lad os vide om kunderne tager godt imod den..