GF Netværket


GF Netværket landet rundt


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag;

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste 7 dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


 N O R M A L  D R I F T 

Som GF Netværkshåndværker kan du løbende følge med omkring udmeldinger til GF netværket, herunder bl.a. retningslinjer for den pågældende vejrligssituation ved større storm, skybrud, hagl.

Udvalgte samarbejdspartnere som har uddannede "certificerede håndværkstsatorer", kan efter aftale, i en given periode "udnævnes" som bygningstaksator i en mangeskade situation for GF Forsikring.


651 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo Januar 2019


 Ny samarbejdspartner i Nordsjælland

5. februar

Vi byder velkommen til vores nye samarbejdspartner, og glæder os til samarbejdet med;

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S v. Adm. direktør Frank Schou Kruse  - firmaet har ca. 230 medarbejdere og er hjemhørende i 3250 Gilleleje i Nordsjælland. 

Firmaet har stor erfaring med renovering og deres kompetenceområder spænder bredt, og de arbejder bl.a. med kloak, klimasikring, no-dig, anlæg- og infrastruktur, elforsyning og signalanlæg, fjernvarme, vandledninger samt VVS arbejde. GF Netværket drager fordel af deres VVS-afdeling. De har tillige en afdeling i 2600 Glostrup.

De kører ud i en radius af ca. 50 km fra Gilleleje samt Glostrup samt dækker dele af Nordsjælland og København. De er på "prøve" de første ca. 3-4 måneder.

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S