GF Netværket


GF Netværket landet rundt


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag;

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste 7 dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


N O R M A L  D R I F T

Som GF Netværkshåndværker kan du løbende følge med omkring udmeldinger til håndværkernetværket, herunder bl.a. retningslinjer for den pågældende vejrligssituation ved større storm, skybrud, hagl.

Udvalgte samarbejdspartnere som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale, i en given periode "udnævnes" som bygningstaksator i en mangeskade situation og taksere skader for GF Forsikring.


1.932 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo Marts 2019


 Temadag i Skimmel & Asbest sammen med Goritas A/S

Marts

GF Forsikring afholder en fælles temadag sammen med firmaet Goritas A/S som er en uvildig rådgivningsvirksomhed med speciale i skader og miljø i bygninger. 

62 GF Netværkssamarbejdspartnere indenfor Tømrer-og VVS-fagene inviteres til en spændende "Temadag i Skimmel & Asbest" hvor Kunde- og kursusansvarlig Martin Elling samt Direktør Jens Kornum kommer ind på bl.a. skadetyper der omfatter skimmel og asbest, indeklima samt håndteringen heraf overfor vores fælles kunder og de medarbejdere som udfører arbejdet.

Vores fagteam og lokale distriktstaksatorer deltager ligeledes i møderne ØST / VEST  

Der er ved ankomsten kaffe/the og brød samt efterfølgende frokost og eftermiddags kaffe/the og kage.

Temadagen afholdes ØST Ballerup / VEST  Kolding.

Max. en deltager pr. firma, dog to hvis I har både Tømrer- & VVS-fagene:

ØST    Goritas A/S Lautrupvang 8, 2750 Ballerup - Tirsdag d. 28. maj kl. 9.30-14.00. (max. 45 deltagere)

VEST  Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding  - Tirsdag d. 4. juni kl. 9.30-14.00. (max. 60 deltagere)

I vil blive inviteret direkte via udsendt kalenderinvitation i starten af maj.

Goritas & GF Forsikring glæder os til at se jer!


Driftsmøder for landsdækkende samarbejdspartnere

april

Hen over den nærmeste tid afholdes der driftsmøder med de landsdækkende samarbejdspartnere herunder SSG A/S, PolygonDB A/S, eSkader.dk, Glarmestrenes Døgnvagt A/S.

Der samles op på året 2018, samt fokuseres på det vi sammen kan gøre endnu bedre her i 2019.


Jyske Bank kunder - ny dækning i.f.b. med Tørkeskader.

12. marts

Vores fagteam orienterer hermed netværket om denne nye tørkedækning under bygningsforsikringen - gældende for Jyske Bank kunder.

Disse er forhold som I skal være opmærksomme på i.f.b. med en given skade;

Forbehold
Dine fordele som Jyske Bank kunde:
Fordi du er kunde i Jyske Bank, har du følgende fordel på din forsikringsdækning. Ophører du med at være kunde i Jyske Bank, bortfalder denne fordel på samme dato som dit engagement med Jyske Bank.

Tørkedækning
Følgende vilkår gælder specifikt for Tørkedækningen. De øvrige vilkår beskrevet i forsikringsbetingelserne er også gældende for Tørkedækningen.

Hvor dækker forsikringen
Det forsikringssted, der fremgår af policen.

Hvad dækker forsikringen
De bygninger på forsikringsstedet, som er godkendt til helårsbeboelse, jf. BBR, hvor der som minimum er valgt dækningerne Bygningsbrand og Bygningskasko. Det er en betingelse for dækning, at bygningen ikke er ubeboet.

Hvilke typer af skader dækker forsikringen
Skader på bygningen som følge af tørke. Der er tale om tørke, når DMI’s tørkeindeks i de sidste 30 dage op til skadesdatoen i gennemsnit har været 9,0 på forsikringsstedet. Stopper DMI med at anvende tørkeindekset, er GF berettiget til at bruge et andet indeks, som GF
er passende til formålet.

Forsikringen dækker ikke
- Eksisterende sætningsskader.
- Forværring af eksisterende sætningsskader.
- Nedbør og smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger.
- Fejlkonstruktioner og fejl ved fremstilling, montering, demontering eller reparation.
- Mangelfuld vedligeholdelse.
- Revnedannelser på grund af frost.
- Kosmetiske skader.

Erstatningsopgørelse
Erstatningen beregnes på baggrund af udgifterne til undersøgelse af skadens omfang, samt udbedring af skaden, inkl. eventuelle følgeudgifter. Den samlede erstatning kan ikke overstige 150.000 kr. (basisår 2019) i en 12 måneders periode.

Selvrisiko
Der gælder en selvrisiko på 20.000 kr. (basisår 2019), som modregnes i de samlede udgifter i forbindelse med skaden.