GF Netværket


GF Netværket i Danmark


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag;

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste 7 dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


L E T  F O R H Ø J E T  D R I F T - skybrud i udsatte områder

Som GF Netværkshåndværker kan du løbende følge med omkring udmeldinger til håndværkernetværket, herunder bl.a. retningslinjer for den pågældende vejrligssituation ved større storm, skybrud, hagl.

Udvalgte samarbejdspartnere som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale, i en given periode "udnævnes" som bygningstaksator i en mangeskade situation og taksere skader for GF Forsikring.


2.489 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo April 2019


 Temadag om Skimmel & Asbest sammen med Goritas A/S

6. Maj

GF Forsikring afholder en fælles temadag sammen med firmaet Goritas A/S som er en uvildig rådgivningsvirksomhed med speciale i skader og miljø i bygninger. 

62 GF Netværkssamarbejdspartnere indenfor Tømrer-og VVS-fagene inviteres til en spændende "Temadag om Skimmel & Asbest" hvor Kunde- og kursusansvarlig Martin Elling samt Direktør Jens Kornum kommer ind på bl.a. skadetyper der omfatter skimmel og asbest, indeklima samt håndteringen heraf overfor vores fælles kunder og de medarbejdere som udfører arbejdet.

Vores fagteam og lokale distriktstaksatorer deltager ligeledes i møderne ØST / VEST  

Der er ved ankomst lidt før mødestart kaffe/the, brød. Efterfølgende fælles frokostbuffet samt over middag lidt kaffe/the, kage.

Temadagen afholdes ØST i Ballerup & VEST i Kolding.

Der nu åbnet for ekstratilmelding i både ØST/VEST - til de resterende pladser.

ØST    Goritas A/S Lautrupvang 8, 2750 Ballerup - Tirsdag d. 28. maj kl. 9.30-14.00.

VEST  Hotel Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding  - Tirsdag d. 4. juni kl. 9.30-14.00.

I vil blive inviteret direkte via udsendt kalenderinvitation og kan fordele den i firmaet.

Tilmeldingsstatus fredag d. 24. maj 2019

34 tilmeldte ØST (max. 45 deltagere)

39 tilmeldte VEST (max. 55 deltagere)

Goritas A/S & GF Forsikring A/S glæder os meget til at se jer til en god temadag med input og fælles dialog/spørgsmål i højsædet.