GF Netværket


GF Netværket i Danmark


GF Netværket består af følgende håndværkstaksatorer og fag;

Tømrer, VVSKloakMurer, El-installatørLækagesporing 

GLARMESTER Glarmestrenes Døgnvagt A/S 

SVAMPEUNDERSØGELSER Goritas A/S

SKADESERVICE Polygon DB A/S og SSG A/S


Vejrsituationen de næste 7 dage


booked.net


Aktuelt beredskabsniveau på landsplan


F O R H Ø J E T   D R I F T

GF Netværkshåndværkere kan løbende følge med omkring udmeldinger til håndværkernetværket, herunder bl.a. retningslinjer for den pågældende vejrligssituation ved større storm, skybrud, hagl, lynnedslag.

Udvalgte samarbejdspartnere som har uddannet "certificerede håndværkstaksatorer", kan efter aftale, i en given periode "udnævnes" som bygningstaksator i en mangeskade situation og taksere skader for GF Forsikring.

I øjeblikket er der en del el-skader og følgeskader efter lynnedslag i hele landet.


3.035 opgaver udsendt til GF Netværket ultimo Maj 2019


 Sommerferielukket?

Sommeren 2019

Såfremt I som GF Netværkshåndværker mod forventning, lukker firmaet ned i en periode hen over sommeren. Så bedes I venligst meddele os dette til via e-mail med den anførte periode - således vi kan indsætte det i ECB Scalepoint.

E-mail Tonny - tojo@gfforsikring.dk - er på ferie i ugerne 27+28+29.

E-mail Maria - masi@gfforsikring.dk - er på ferie i ugerne 29+30+31

Rigtig god sommer til alle smiley